Ozbořeniny zájem není

„Samozřejmě, kde je nějaká zbořenina, tam nikdo stavět nechce,“ přiznává vedoucí odboru Územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, Michal Smek. Podle něj je situace ve všech obcích obdobná: na politiky je vyvíjeno úsilí, aby rozšiřovali zastavitelné území a úřad územního plánování je pod jejich tlakem. „Ostatně zaměstnavatelem je město,“ dodává Mgr.Smek.

Dobrá adresa: například Valy

Podle druhé varianty, týkající se pozemků, na nichž územní plán umožňuje výstavbu pokud je kdispozici územní studie, se potencionálním zájemcům ovýstavbu vTeplicích nabízí hned několik lokalit: nové Trnovany, Šanov II nebo také Valy a Protetický svah. Tam už dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 58rodinných domků. „Velký zájem je rovněž olokalitu Bílá cesta, která zahrnuje iplochy poblíž vodojemu na Nové vsi. Je potřeba zpracovat územní studii a jde oto, aby se vlastníci pozemků mezi sebou dohodli,“ říká Smek. Dodává, že vTeplicích existuje víc lokalit kvýstavbě, které je vhodné řešit jakocelek.

Území pro výstavbu individuálních rodinných domků se nachází rovněž vSobědruhách, ale ještě je nutné připravit zastavovací plán. Ten už je kdispozici na lokalitu Na Haldách, kde by vbudoucnu mělo stát 44rodinných domků. Pro ilustraci, metr čtvereční půdy se zde prodával za 600korun.

Změna územního plánu

Vsoučasné době se připravuje první změna Územního plánu města Teplice. Týká se především Hudcova, Sobědruh a lokality UTří dubů, respektive VLipách. „Měli jsme problém sorgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který hodně změn zrušil,“ konstatuje Smek a dodává, že dvě nebo tři změny nechtěl samotný jeho odbor. „ Ty ale budou záležitostí politiků a napodruhé zřejmě projdou,“ soudíSmek.

Radost vřádu milionů

Chcete dům vTeplicích? Žádný problém. Realitní agentury jich nabízejí celou řadu vlukrativním iméně honosném prostředí. Nicméně ceny jsou pro zájemce rekrutující se ze střední vrstvy obyvatel příliš vysoké. Posuďtesami.

Řadový činžovní dům sosmi bytovými jednotkami, znichž vjedné je regulované nájemné, po celkové rekonstrukci vroce 2000, vdobře situovaném místě vlázeňské lokalitě, vdosahu veškeré občanské vybavenosti a vblízkosti MHD, parkování na samostatných prostorách před domem, každý byt vybaven samostatným měřičem spotřeby vody a el. energie, nabídková cena: 8milionůkorun.

Další velký dům vcentru Teplic na vlastním pozemku a svlastním parkovištěm koupíte za 12milionů 500tisíckorun.

Velký a hezký byt 4 1slodžií, 110m2, druhé patro, plovoucí podlaha, kuchyňská linka, možno nechat byt vybavený, nabízí zprostředkovací agentura za 390tisíc. Jedná se ovšem obyt na sídlišti vpanelovémdomě.

Další byt vcentru Teplic se dvěma nadstandardními byty a restaurací vpřízemí, dílnou a garáží, vzhledem klokalitě jde ovelmi výjimečnou investici za 8milionů 990tisíckorun.

Pro srovnání: družstevní byt 2KK na sídlišti Krupka Maršov, 40m2, nová plastová okna a nová kuchyňská linka, může být váš za 210tisíckorun.

Amá-li někdo zájem oobytný dům se třemi byty a restaurací sterasou vBořislavi, nechť si připraví 4miliony 390tisíc korun.