Tím bylo naplněno jedno z hlavních opatření iniciativy pod názvem Stop prach, která si klade za cíl především zlepšení životního prostředí tamních obyvatel. „Jsem rád, že se nám podařilo splnit předem avizované, že s reálným zahájením dodávek tepla počítáme na začátku sezony 2013/14. Faktickou dodávku tepla jsme totiž zahájili již 1. září 2013," řekl Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

Město nemuselo dát na teplofikaci ani korunu, obyvatelé mají přípojky zdarma. ČEZ získal na realizaci stavby dotaci od Státního fondu životního prostředí finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 60 procent. Stavbu prováděla společnost Tenza.

Teplofikace Ledvic stála 38,5 milionu korun. Na systém dálkového vytápění je přitom napojeno zhruba 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů. V ostatních případech jde o rodinné domy. Roční dodávka tepla by měla činit 10 460 GJ. „Stručně lze nový způsob vytápění napojených objektů popsat tak, že z nedaleké elektrárny je vyveden tepelný napáječ do města, kde rozdělením do uličních větví a dále domovními přípojkami je možné postupně připojit všechny objekty domy v Ledvicích. V každém připojeném domě je umístěna kompaktní objektová předávací stanice tepla a z ní napojen vnitřní topný systém. Tím dochází k nahrazení stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. V řeči čísel to znamená odstranění 7,6 tuny emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny," uvedl zjednodušeně Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

V praxi to znamená, že dojde ke zlepšení životních podmínek z pohledu snížení produkce emisí z lokálních topidel ve městě. Výrazně se zvýší i uživatelské pohodlí napojených obyvatel, neboť jim odpadají starosti s nákupem, manipulací a ukládáním uhlí či palivového dřeva a také s likvidací popelů. „Někteří lidé sice nebyli nadšeni z toho, že jsme měli nějaký čas rozkopané město, většina to naštěstí pochopila a trpělivě čekala, až se vše vrátí k normálu. Spolupráce s ČEZ Teplárenskou i se všemi firmami na stavbě byla velice dobrá. Zvali nás na každý kontrolní den a projednávali s námi aktuální postup prací. Ty bohužel trochu zbrzdily povodně, u nás respektive přívalové deště a tím zaplavení výkopů," sdělila Zdeňka Fritscherová, starostka Ledvic.

Podle ní ovšem teprve čas ukáže, jak jsou lidé s novým druhem vytápění svých rodinných domů spokojeni a zda se k nim přidají i další obyvatelé ve městě. (kos, otys)