„Chceme výstavbu cca 400 metrů kanalizačních stok ve dvou částech obce a rekonstrukci svodného řadu z prameniště,“ sdělil starosta Mikulova Ota Stehno.

Během několika měsíců bude zastupitelstvo obce projednávat návrh změny zastavěného území obce, obnovu zhruba 5 hektarů lesa poškozených imisemi a zavedení bezdrátového rozhlasu.

„Samotná realizace akcí je odvislá od úspěšnosti v získání dotačních titulů,“ uvědomuje si starosta.
Co není závislé na penězích z Bruselu je masopust.

V Mikulově se koná každoročně. Letos bude 27. února, průvod s maskami a mažoretkami odstartuje ve 14:00 hodin. Hudbu obstará Pichlovanka. „Budou i vepřové hody. Celý program je možno najít na webu obce,“ dodal starosta Ota Stehno.
V Mikulově žije 208 lidí, k dispozici je obyvatelům Czech point.

Kostel sv. Mikuláše, který se nachází hned vedle obecního úřadu, má zajímavou historii. Původně byl určen evangelíkům, ale v roce 1629 byl vysvěcen na katolický. Prvním knězem byl páter Leonard Leflát. Aktuální podobu kostel získal v červnu 1752 a znovu vysvěcen byl 11. října 1770 vikářem Strublem. Uvádí to web Mikulova. Zvony sv. Mikuláše byly ulity v roce 1650 Gabrielem Hilligerem v Saském Freibergu. Ovšem ze zvonů zůstal na věži už jen jeden, zbývající byly za 2. světové války nacisty odvezeny do Hamburku.

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte e-mailem na teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.