Někteří členové družstva, kteří se současným vedením nesouhlasí, v těchto dnech vehementně volají po odvolání představitelů a náhradu novými. Založili také facebookové stránky, kde prezentují své zjištění a také zde představují své kandidáty do čela družstva. To se ale zase nelíbí právě současnému vedení, které se hájí na svých oficiálních stránkách a informace, které prezetuje přípravný výbor inicializovaný změnu, označuje za lživé.

Ve schránkách v družstevních domech se už také objevily dopisy. Nejprve od iniciátorů chtěné změny a poté reakce družstva. Vyvrcholení tohoto „boje" má přijít právě v úterý odpoledne, na kdy je svoláno jednání delegátů.

„Nyní je na nás všech rozhodnout o dalším směřování a vývoji našeho družstva. Váš hlas bude na shromáždění delegátů tlumočit právě váš delegát. Pověřte ho proto svým rozhodnutím," burcuje dopis pro členy družstva, který v podtextu vyznívá jasně proti současnému vedení.

Píše se v něm například také o tom, že „za poslední roky se z peněz utratilo nejméně 100 milionů korun na projektech, o kterých rozhodlo pouze představenstvo bez souhlasu delegátů."

Přípravný výbor, který nejprve v dopise vystupuje anonymně, ale na facebookových stránkách pak odtajní už i jména, zmiňuje „zbytečné nákupy luxusních služebních vozidel", citujeme také „nákup vily Birnbaun v Lipové ulici za 15 milionů korun."

Dopis odpůrců současného vedení družstva Mír, který má redakce k dispozici, poukazuje na ztráty v hospodaření. A to v souvislosti i s investicemi do solární elektrárny na Nové Vis ve výši 66 milionů, která je nyní se ztrátou dělena na menší části. Píše se v dopise.

Aktivita odpůrců samozřejmě nenechala bez reakce současné vedení bytového družstva. Nejprve na svých oficiálních stránkách v internetu, ale poté také roznáškou do schránek zveřejnili svůj postoj. Informace, které šíří přípravný výbor mezi členy družstva po svých cestách, označuje představenstvo za nepravdivé. „Cílem (aktivistů pozn. red.) není nic jiného, než vyvolat ve členech družstva neopodstatněnou obavu z platební neschopnosti družstva.

V reakci lze najít také vyjádření k oněm „luxusním služebním vozidlům BMW, Maserati nebo Nissan GRT, které měly sloužit k reprezentaci představitelů družstva", jak píší odpůrci vedení, se Václav Sláma a Jaroslava Tomsová coby místopředsedové SBD Mír vyjadřují v tom smyslu, že: citujeme, "Vozidla byla vždy pouze ojetá, ve výborném stavu a jejich ceny se pohybovaly na úrovni nových vozidel střední třídy."

A teď si, čtenáři, udělej obrázek sám. Kde je pravda.

Jak ve svých argumentech, které mají být reakcí na informace šířené zmíněným přípravným výborem, uvádějí Václav Sláma a Jaroslava Tomsová coby místopředsedové SBD Mír, (citujeme), „ Vila Birnbaum byla zakoupena jednak jako zamýšlené nové sídlo družstva a jednak jako prostředek k uložení volných finančních prostředků."

Bez reakce nezůstala ani zmínka o „prodělečné" fotovoltaické elektrárně na Nové Vsi. Panely mají lidé na střechách domů. Zda se jim to líbí nebo nelíbí, to je ale jiná kapitola. Ostatně, nikdo se jich na to neptal.

Současné představenstvo přiznává, že příjmy z provozu tohoto zařízení „nedosáhly předpokládané výše". Součástí sdělení je pak ještě několikařádkové vysvětlení proč. Ještě se k tomu v Deníku vrátíme.

------------------------------------------

Takže, před úterním jednání a v důsledku aktivit odpůrců je stav takový, že v sídle družstva už by měla ležet oficiální žádost na změnu programu jednání delegátů.

„Cílem je odvolat představenstvo a kontrolní komisy z důvodu ztráty důvěry a zvolit nové vedení. Úkolem pak bude nastavit nový směr orientující se výhradně na členy družstva a jejich potřeby," uvádí dopis, který jménem nespokojených členů družstva napsal přípravný výbor.

Má také své facebookové internetové stránky:

www.facebook.com/ZpravodajSBDMír

Podívejte se také na oficiální stránky družstva, kde je kompletní reakce, z níž jsme čerpali:

www.sbdmir.cz

A hlavně sledujte naše stránky: