Případně můžete zaplatit převodem ve prospěch účtu obce Modlany 26649377/5500, do zprávy pro příjemce uveďte text „Poplatek za psa a vaše nacionály“, např. Poplatek za psa, jméno + příjmení, název obce + č.p.“ Řádný termín pro zaplacení byl už 30. 6.