Studenti se specializují na keramické materiály v široké škále technik a technologií. V Dubí jsou k vidění letošní absolventské práce osmi studentek tohoto oboru. 

Zaměřily se jak na experimentální, tak na klasické užité formy porcelánu, kde sledují tvarové a funkční aspekty materiálu v součinnosti s promyšleným ideovým obsahem.

Tím se může stát důraz na proces postupného opotřebení výrobků Veroniky Šilhavé v průběhu jejich používání, kdy mu sám uživatel vtiskne individuální charakter.  Nebo ironické reflexe národních symbolů vlastní současnosti moskevské studentky Nonny Postolenko. Stejně jako sentimentální porcelánové camery obscury Ester Kudláčkové.

Experimentální polohy objektů Michaely Steinhauserové, Šárky Novákové nebo Lucie Flekové vycházející ze samotných vlastností materiálu pak ukazují, že porcelán obstojí v současné tvorbě jako médium živé a v rámci současného designu stále aktuálnější.