Seznámíte se na ní s vystavenými exponáty a prací jednotlivých muzejních oddělení. K výstavě vyšel katalog, který kromě úvodní studie o 120leté historii teplického muzea a krátkých charakteristik jednotlivých podsbírek obsahuje fotografie s popisem téměř 200 sbírkových předmětů včetně několika příkladů jejich konzervování a restaurování.

Výstava bude v muzeu k vidění do 8. dubna.