Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Nákladní a Spojenecké ulici v celkovém finančním objemu téměř 5,9 milionů korun , bez daně.
Stávající kanalizace v Nákladní a Spojenecké ulici je v havarijním stavu, potrubí je silně zkorodované. „Investiční akce přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod od přibližně 300 připojených obyvatel dané lokality, říká Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. (hal)