„Už několik týdnů neteče v různých částech Teplic teplá voda, co vím tak Šanov, Trnovanská ulice, dole u Kauflandu i jinde," napsala do redakce Ilona Gazdošová. „Dnes netekla celý den, teče úplně ledová voda, ve čtvrtek opět netekla, zapnuli jí až večer. S malými dětmi to je děs, musela jsem vařit v konvici vodu na několikrát, abych mohla syna vykoupat," rozčilovala se maminka dvouletého Kubíka.

Obrátili jsem se proto na dodavatele, aby nám vysvětlil, o co se tedy jedná. Proč jsou výkyvy v dodávkách.

Odpovídá Ota Schnepp za společnost ČEZ Teplárenská.

„V současné době funguje, co se výroby a dodávek energie i tepla týče, v Elektrárně Ledvice hlavně výrobní blok 4. Výrobní blok 3 je většinou v záloze. Čas od času se ovšem musí výrobní blok 4 z nějakých důvodů odstavit. V takovém případě se najíždí do provozu blok 3. Bohužel nyní se navíc stalo, že došlo k souběhu poruch na obou výrobních blocích. V praxi to vypadalo tak, že jeden blok (4) byl odstaven na opravu netěsnosti ve spalovací komoře a u druhého (3) se při najíždění objevila netěsnost tlakového celku kotle. Výrobní blok 3 přitom bude v dohledné době již trvale odstaven, proto se v jeho případě nepočítá s rozsáhlejší opravou, která by zajistila jeho další mnohaletý provoz. Proto se zjištěné závady během jeho najíždění řeší ihned operativním způsobem. To pochopitelně znamená, že určitý čas jsou mimo provoz oba výrobní bloky. Oprava technologie a následné zprovoznění systému jsou prováděny v bezprostřední chvíli od vzniku poruchy tak, aby se co nejvíce minimalizoval dopad na dotčené odběratele. Bohužel nějaký čas to pochopitelně trvá," vysvětluje mluvčí.

„Všem dotčeným, a to nejen v Teplicích, se tímto omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme jim za jejich trpělivost. Společností ČEZ Teplárenská je pak zajištěna stabilní dodávka tepla v okamžiku, jakmile to je možné. To znamená po najetí výrobního bloku do provozu a dalších nezbytných procesech, které jsou spojeny se znovu zprovozněním celé tepelné soustavy. To je pochopitelně ještě otázka několika dalších hodin," dodává.

V současné době společnost ČEZ Teplárenská, a. s., již realizuje v Elektrárně Ledvice výstavbu záložní plynové kotelny, která bude schopna pokrýt veškeré dodávky tepla. ČEZ Teplárenská tak bude mít nový záložní zdroj tepla pro Teplice, Bílinu a Ledvice. Mimo jiné se tak podaří snížit emise CO o 98%, SO2 o 77%, NOx o 55% a CO2 o 28 procent. Kotelna bude schopna provozu již na konci letošního roku. Zatím se pro Teplice jako náhradní zdroj tepla využívá dosluhující výtopna v Proboštově, záložní plynové zdroje mají v případě Bíliny sídliště Pražské Předměstí 1 a 2. Jsou zprovozněny bezprostředně po náhlém odstavení obou elektrárenských bloků.(pem)