Krajská zdravotní nový přístroj pořídila v rámci možnosti financování z výzvy REACT-EU 98. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. "Stál 18,4 milionu korun a máme k němu zajištěn pozáruční servis v délce 6 let tak, abychom měli pokrytou životnost přístroje. Kvalitní techniku pro počítačovou tomografii potřebujeme pro zajištění iktového programu, jehož výsledky máme v Ústeckém kraji nejlepší v České republice,“ uvedl MUDr. Petr Malý.

Podle slov generálního ředitele společnosti se ukázalo velkou výhodou, že za pracoviště, kde právě probíhala obměna přístroje, převzaly pacienty k vyšetření další nemocnice KZ.

Podpis memoranda, vlevo ředitelka Květiny Barbora Bočková a vpravo primátor Teplic Jiří Štábl.
Teplice a Květina chtějí společně pomoci starým a nemocným lidem v bytové krizi

„Jsem velice rád, že tímto pokračuje obnova přístrojového vybavení v teplické nemocnici,“ uvedl ředitel MUDr. Tomáš Hrubý. Pro nemocnici je takovýto přístroj nespornou výhodou pro další práci.

„Počítačová tomografie je sofistikovanější než klasické rentgenové vyšetření. Využívá měření absorbce rentgenového záření. A každá nová generace těchto přístrojů se zaměřuje na to, pokud jde o dávku záření, aby pacienta šetřil. Každé nové CT je také propracovanější, rychlejší, ať už jde o techniku nebo software. Doufám, že s novým strojem přicházejí větší intervaly pro servis. A také, že oněch 12 tisíc pacientů, které jsme měli v roce 2022, vyšetříme i letos, a to s vyšším komfortem,“ řekl primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Přemysl Pavelčík.

Iktová programová centra jsou speciální oddělení, která jsou zřizována na neurologických odděleních. Základem jejich úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený interdisciplinární tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi.

CT - počítačový tomograf: Jedná se o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, u CT (computed tomography) však rotuje zdroj záření - rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých úhlů po celém obvodu těla. Detekční systém pak vyhodnocuje množství záření procházející tělem pacienta pod různými úhly a z těchto dat jsou následně pomocí výkonného počítače zrekonstruovány jednotlivé scany – obrazy vrstev těla zpravidla v axiální rovině.