Ten tak zvítězil mezi pětadvaceti projekty, hlásícími se o podporu ve výběrovém řízení řetězce drogerií DM. Finanční prostředky z tohoto projektu, spolu s prostředky poskytnutými Nadací ČEZ a Severočeskou vodárenskou společností a.s., umožnili zakoupení nové pece.

V té už se v současné době vypalují betlémy a další keramika, kterou si zanedlouho budete moct zakoupit na adventních prodejních akcích.

V nové peci už se vypalují betlémy