To vše jsou nešvary, jež znepříjemňují život obyvatelům. Upozorňuje na ně například aktivita Stop Prach, kterou od roku 2009 společně rozvíjejí společnost Severočeské doly a obce kolem lomu Bílina.

Města a obce Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice, Lom, Mariánské Radčice a Osek přijaly po dvou letech měření a jednání a odhalení nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší pro následující roky akční programy, ve kterých se mimo jiné zavazují vyvíjet osvětu a tlak na obyvatele, aby učinili konkrétní opatření ve vytápění svých domovů a snížili znečištění ovzduší.

Pomůže levná půjčka

„V Braňanech jsme si udělali přesný přehled o tom, kdo s čím topí, a snažíme se přesvědčovat obyvatele i živnostníky, aby používali při topení jen kvalitní paliva, věnovali spalování pozornost a snažili se zmodernizovat vytápění. Tam, kde rodiny z Braňan a osady Kaňkov nemají dostatek prostředků na modernizaci topidel, můžeme pomoci velice výhodnou půjčkou z Fondu rozvoje obce, která činí až 150 tisíc korun. Mimo to nacházíme podporu u svého tradičního partnera a souseda Severočeských dolů, který nám pomáhá udržovat čisté prostředí v obci po celý rok a nedávno v rámci projektu Stop prach zajistil předání jedné rodině v obci automatického kotle na uhlí. Naše zastupitelstvo vycházelo při rozhodování o tom, komu ho přidělit, ze sociálního postavení rodin, z míry znečištění původního zdroje a z předpokladu, že nový kotel bude správně využíván. Kotel obdržela početná rodina v Mostecké ulici, která nejlépe těmto požadavkům vyhovovala. V závěru zimy jsme mohli po instalaci tohoto kotle monitorovat změnu k lepšímu i v této lokalitě a porovnat vypouštěné spaliny z jednotlivých komínů. Určitě to je impuls pro několik dalších majitelů domů v této ulici k tomu, aby řešili znečišťování ovzduší,“ říká starosta Braňan Vlastimil Krupka.

Nový kotel znamená pro rodinu pohodu

Navštívili jsme rodinu Láchových, která automatický kotel Ekoefekt 24 začala využívat. „Proti starému kotli je to velký pokrok, a to nejen při udržování tepelné pohody ve všech osmi místnostech, tak jak si ji naprogramujeme, ale hlavně v čistotě prostoru, kde je kotel instalován, a ve snížení námahy při obsluze. Zatím co do původního kotle se muselo přikládat uhlí po třech hodinách, u automatického kotle vystačí plný zásobník na téměř dva dny,“ vysvětlují sourozenci Diana a Ladislav.

„Instalace kotle zařazeného do třetí třídy, který už odpovídá přísným normám, platným od roku 2014, byla velmi rychlá a uživatelé byli podrobně seznámeni s obsluhou, jež není příliš složitá. Při dodržování všech pravidel bude kotel sloužit dlouhá léta. Snažíme se navrhnout a dodat na trh cenově přijatelné automatické kotle na tuzemská paliva hnědé uhlí a biomasu, které budou regulovatelné, dosáhnou vysoké účinnosti při dokonalém spalování, minimalizují úlet škodlivin a splní ekologické limity. V rámci spolupráce s těžební společností je to i náš malý příspěvek do iniciativy Stop prach,“ říká ředitel společnosti Ekoefekt Pavel Vrba.

Václav Sedlák