V hlubinném hnědouhelném dole Nelson vybuchl 3. ledna 1934 nahromaděný uhelný prach. Příčinu výbuchu se nepodařilo nikdy zjistit, ani když byl důl čtyři roky po tragédii otevřen. Oběťmi největšího důlního neštěstí v podkrušnohorské pánvi byli čeští i němečtí horníci. Proto se každoroční pietní vzpomínky v první lednové dny účastní jejich potomci z obou stran nedaleké česko-německé hranice.