Profesionální práci krupských strážníků v prostorách poslanecké sněmovny v Praze osobně ocenil také člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Především v případech, kdy jde o záchranu lidských životů při zástavách srdce, náhlých mozkových příhodách nebo těžkých zraněních, kdy se počítá každá minuta, je Vaše práce neocenitelná. Přijměte, prosím, mé uznání toho, co pro spoluobčany v Krupce děláte. Úroveň spolupráce mezi Vaší městskou policií a záchrannou službou není samozřejmostí a jste vynikajícím příkladem pro ostatní města v České republice,“ ocenil činnost krupských strážníků předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

Na území Krupky totiž funguje v rámci projektu „Chráníme to nejcennější“ unikátní systém, který dokáže zkrátit dobu poskytnutí první pomoci o cenné minuty. Jeho podstata tkví v tom, že navigační aplikace městských strážníků i záchranné služby jsou propojené. Operační středisko záchranné služby vyšle přímo do navigačního systému městské policie konkrétní adresu, kde je potřeba zasáhnout a poskytnout neodkladnou pomoc.

„Dříve velmi často docházelo k zmatečným situacím, kdy se například při zásahu omylem zaměnila čísla popisná a orientační, což v kritické situaci prodlužovalo dojezd našich hlídek. Tento výrazný problém i další dílčí aspekty jsou tímto novým systémem odstraněny. Rád bych také zdůraznil, že tento systém je plně funkční také v horském terénu nad Krupkou, takže známe přesné místo poskytnutí pomoci i v lese“, říká k praktickému využití ředitel Městské policie Krupka Jiří Petrák.

Důležité také je, že dispečink záchranné služby má díky propojení systémů a mapových podkladů přehled o pohybu vozidel krupské městské policie, a může tak k místu zásahu rovnou vyslat hlídku strážníků, která je nejblíže. Po přijetí výzvy k poskytnutí první pomoci operační středisko záchranné služby vyšle jak své záchranáře, tak také strážníky městské policie k pacientovi v podstatě ve stejný okamžik. Vzhledem k tomu, že záchranáři zdravotnické služby vyjíždějí ze svého stanoviště v Teplicích, ale hlídky Městské policie Krupka se pohybují na území města, jsou strážníci u pacienta zcela přirozeně o výraznou dobu dříve než záchranáři záchranné služby.

Ing. František Růžička - tajemník MěÚ Krupka, Ing. Jan Bartošek – místopředseda KDU-ČSL a člen Bezpečnostního výboru PSP ČR, Jiří Petrák – ředitel MěP Krupka, Mgr. Rostislav Kadlec, místostarosta Krupky.

Právě v tom je totiž rozhodující moment pro případnou záchranu života. Hlídky krupské městské policie navíc pro případ srdeční zástavy disponují defibrilátorem, který jako standardní výbavu svých vozidel mohou v případě potřeby použít již před příjezdem záchranářů.

Systém, který na své náklady provozuje město Krupka, funguje již dva roky a je také dobrým příkladem toho, jak může vypadat spolupráce mezi městem a soukromou firmou. Náklady na pořízení všech nutných součástí systému dosáhly téměř 90 tisíc korun, které uhradila společnost Auto-Kabel Krupka z místní průmyslové zóny.

Cílem projektu Ústeckého kraje „Chráníme to nejcennější“, v jehož rámci se strážníci krupské městské policie účastní také odborných stáží u záchranné služby, je zlepšení dostupnosti včasné defibrilace pomocí automatizovaných externích defibrilátorů (AED), jejichž použití v rukou nezdravotníků může zvýšit šanci na přežití postiženého. Stáže dávají krupským strážníkům možnost rozšířit své znalosti a dovednosti, které následně uplatňují při svých vlastních zásazích do doby, než k případnému zraněnému přijede lékař či záchranář. Městská policie Krupka svým příkladným a aktivním přístupem v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitaci s využitím přístroje AED významně přispívá k záchraně lidských životů a zvyšuje šanci na přežití občanů města.

Rostislav Kadlec