Kromě vyloženě chirurgických specializovaných pracovišť zde budou také další odborné ambulance, urologická a oční. Pacienti tak budou mít dostupné vše na jednom místě a v prostředí odpovídajícímu soudobým potřebám. (pem)