Dlouho nevyužívaná budova tak opět začíná žít a být užitečná. Včerejším dnem byly otevřeny dvě třídy. Do budoucna se počítá srozšířením. Dá se totiž očekávat zvýšení zájmu ze strany rodičů oto, aby jejich děti, které běžné vyučování nezvládají, navštěvovaly speciální třídy.