Poplatek za vakcinaci vyjde na 170 korun. Očkování proti vzteklině je povinné pro zvířata, která nebyla v průběhu roku vakcinovaná ve veterinárních ordinacích. Nařízení vyplývá ze zákona o veterinární péči.