Samorost se nachází na samém kraji Proboštova u Panského lesa, v blízkosti je potok, rybník, dubová alej a ohrada s koňmi. „Principem lesních mateřských škol je celodenní pobyt dětí venku. Místo vysedávání ve třídě se děti učí tím, že jsou pořád venku a svět si objevují samy. Pedagog funguje více jako přítel a doprovod dětí při jejich objevech, než nějaká velká autorita určující průběh dne," vysvětluje spoluzakladatelka Josefa Kolmanová. „Připravený program přirozeně navazuje na roční období, děti se učí rozumět přírodě a také si více vážit výdobytků civilizace třeba tepla vyhřátých kamen", dodává.

„Často slýcháme, jak děti pobyt venku zvládají. Heslo lesních mateřinek říká: neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Při nepříznivém počasí si děti navléknou holinky a pláštěnky a po procházce se ohřejí ve vytápěné maringotce. Jsou daleko otužilejší a méně nemocné, než jejich vrstevníci." I v lesní školce má den svůj řád a po dopoledním vybití energie venku a poobědové siestě následují rukodělné aktivity, kdy děti rozvíjejí jemnou motoriku a učí se zvládnout kompetence potřebné k nástupu do základní školy.

Školka je určena dětem od 3 do 6 let, v doprovodu maminek ji mohou navštěvovat i děti mladší. Děti mohou do školky docházet 1 až 5 dní v týdnu. „Docházku v Samorostu je tak možné zkombinovat s klasickou mateřskou školou nebo i s rodičovskou dovolenou", vysvětluje Dana Šestáková. „Stále nabízíme ještě několik volných míst."(kol)