„Kdyby bylo ohroženo zdraví žáků, museli bychom školu okamžitě zavřít. Odborníci nás ale ujistili, že tomu tak není. Nicméně i tak nám doporučili udělat protiradonové opatření,“ konstatoval Nekuda. Proč bylo kontrolní měření na radon právě v průmyslovce, ředitel netuší. „Zřejmě to mělo souvislost s výměnou oken někdy před 5 lety. Stará a vysloužilá dřevěná okna nahradil plast, čímž se změnil charakter budovy. Přestalo přirozené větrání dané netěsností původních rámů, hodnoty plynu stouply,“ myslí si zástupce školy, kterou spravuje Ústecký kraj.

V rámci stavebních opatření dělníci v celém přízemí přes prázdniny vyměnili podlahy a provedli další úpravy místností. Vše ještě není hotové, takže školní rok začal částečně v rozestavěné budově. „Vlastní výuku našich žáků ve třídách ve vyšších patrech to ale neovlivnilo,“ podotkl ředitel.

Teplice jsou téměř celé na radonovém podloží. Podle lokalizační mapy České geologické služby je právě centrum města místem s vysokým radonovým indexem.

V případech zvýšeného výskytu to řeší hygiena. Vedení teplické radnice něco podobného ve svých objektech zatím neřešilo. „Není mi známo, že bychom s tím měli mít nějaký problém,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza.

Jiří Nekuda: Naměřili nám tu radon, školu jsme zabezpečili

Obyvatelé Teplic, kteří se přes prázdniny pohybovali po Benešově náměstí, nemohli nezaznamenat čilý stavební ruch v budově Střední průmyslové školy. S tím, co se v budově průmyslovky přes prázdniny dělo, seznámil ředitel Jiří Nekuda. V rozhovoru prozradil také něco více o budoucnosti školy a dalších aktivitách v rámci jeho působnosti.

„Od převzetí školy v roce 2011 intenzivně pracujeme na modernizaci interiéru budovy, máme hotové první a druhé patro, sociálky, osvětlení dílen a letos přišlo na řadu celé přízemí. Rozsah prací ale bude větší, než jsme původně počítali. Částečně to ovlivnilo konec školního roku a s dělníky se budeme potkávat i na začátku toho nového. Výuku to ale nijak neovlivní.

Mluví se o radonu, je to ten důvod proč bude rozsah prací větší?
Ano, v přízemí školy byla naměřena zvýšená hladina radonu.

Kdy jste to zjistili?
Měření začalo asi před čtyřmi roky, výsledky máme necelé tři roky a od té doby na úpravách intenzivně pracujeme. Vše jsme samozřejmě řešili se zřizovatelem, musel se v prvopočátcích najít projektant, pak následoval investiční plán kraje a výběrové řízení. Přesto, že jsme začali konat ihned, administrativně bylo vše dle norem a zákonů připraveno na jaře 2019.

Bylo nějak ohroženo zdraví žáků školy?
V žádném případě, pokud by tomu tak bylo, nechali bychom budovu okamžitě zavřít. Výsledky jsme si pochopitelně nenechali pro sebe, ale konzultovali je s odborníky. Ti nás ujistili, že zdraví osob v budově není nijak ohroženo, ale vzhledem k charakteru budovy doporučili provést protiradonové opatření. S tímto výsledkem jsme začali jednat se zřizovatelem školy.

To se tam radon objevil z ničeho nic?
Budova „průmyslovky“ je stará přes 150 let, slouží stále stejnému účelu a vůbec nepochybuji, že radon tam byl vždycky, jen ho nikdo nikdy neměřil. Já dělím budovy „starých“ Teplic na ty, kde se radon měřil a kde ne. Je to otázka podloží, na kterém střed Teplic stojí. A všichni víme, v čem jsou teplické lázně jedinečné, a proč k nám hosté jezdí.

Proč byl radon měřen zrovna u vás?
Úplně přesně si to nepamatuji, jak to vzniklo. Určitě to mělo souvislost s výměnou všech oken na budově, což bylo asi před pěti lety. Stará, dřevěná okna nahradil plast a bylo jasné, že se charakter budovy změnil. Stará okna již nedoléhala a tak se intenzivně „větralo“. Ze školy si určitě pamatujeme, že radon je plyn a když omezíte přirozené větrání, hodnoty radonu stoupnou.

Proběhla nějaká opatření během těch tří let?
Pochopitelně, omezili jsme výuku v přízemí na nezbytně nutnou dobu. Což nebyl problém, v přízemí máme hlavně odborné pracovny a dílny. A pak už jen co nejvíce větrat a větrat.

Jaká opatření budovu čekají?
Architekt, který opatření navrhoval a především konzultoval s odborníky, zvažoval dvě varianty. Nakonec navrhnul kombinaci obou, zřizovatel s tím souhlasil a vyčlenil na to více jak 10 milionů korun. V celém přízemí budou odstraněny podlahy do hloubky 50 cm, položena speciální protiradonová fólie, ve dvou vrstvách, na ní bude položen štěrk a následně okolo stěn ve dvou řadách trubky, kterými bude probíhat nucené odvětrávání. Ventilace pak požene plyn, který se dostane nad fólie ze stěn upraveným komínem ven z budovy. Dle odborníků jsou navržená opatření dostatečná. Pochopitelně celé přízemí získá komplet nové podlahy a upraven bude i vestibul budovy. Řada plánovaných oprav je součástí probíhajících prací.

Jak složitá byla příprava na probíhající práce?
Mimořádně složitá, zatím nesrovnatelná s ničím, co jsme dělali. Stavební firmě jsme museli předat komplet vyklizené přízemí. No, odstěhovat stoly a židle z učeben nebo šatní skříňky je sranda, ale jsme na strojní průmyslovce. Představte si, co znamená vystěhovat strojní dílny, kde stojí desítky let stroje, které váží i více jak dvě tuny. Na to jsme si pochopitelně najali profesionální firmu. Nebyla levná, ale hned jsme pochopili proč. Jinak za přípravu staveniště patří velký dík zaměstnancům i žákům průmyslovky, odvedli velký kus práce a ještě je čeká druhá část, po ukončení prací.

Kdy práce skončí, nenaruší to nový školní rok?
Kdy práce přesně skončí, si nedovolím předjímat. Stavební firma se pustila do 150 let staré budovy a občas je něco překvapí, věci, které nemohl předpokládat ani architekt. Problém je trochu i s logistikou sutě a materiálu, vjezd do dvora je úzký a velké auto tam nevjede. Pochopitelně i střed města stavební činnosti moc nenahrává. S dodavatelem stavby jsme si řekli, co nezbytně potřebujeme mít hotové na konci srpna před začátkem školního roku. Každý týden probíhá kontrolní den, můžeme sledovat, jak se práce vyvíjejí.

Co ještě nového ve škole chystáte do nového školního roku?
Právě probíhající rekonstrukce významně zasáhla celou školu, takže v tuto chvíli děláme vše proto, abychom dobře zahájili školní rok a „zbavili“ se prachu co nejdříve. Žáci se také dočkají nových počítačů v jedné z odborných učeben.

Kdy jste školu vlastně přebíral coby ředitel?
Střední průmyslovou školu jsem převzal v rámci slučovacího procesu škol v Teplicích v září 2011.

To byla zařazena do systému páteřní školy?
V roce 2011 došlo ke sloučení všech tří škol (hotelová, obchodní akademie a průmyslovka) a v roce 2012 byla zařazena do systému páteřních škol Ústeckého kraje. Sloučením jsme splnili všechny podmínky, tedy velikost školy nad 800 žáků, oborová skladba, doplňková činnost atd.

Kolik studentů dnes dochází na průmyslovku?
V loňském školním roce bylo na SPŠ zapsáno 284 žáků, nejvíce na obor IT, o trochu méně na obor strojírenství.

Je to srovnatelné s předešlými roky? Je o studium zájem?
Poslední roky sledujeme postupný nárůst zájmu a předpokládám, že v následujícím školním roce po delší době překročí stav žáků číslo 300. Počty žáků nerostou sami od sebe, je za tím hodně práce zejména ve vztahu k základním školám. Technické obory prostě nejsou v posledních letech moc „IN“, o to víc musíme vysvětlovat, že strojírenské podniky se hodně změnily a především, že po technicky vzdělaných lidech je a stále bude na trhu práce velký hlad.

Sledujete zpětně uplatnění vašich průmyslováků?
V rámci možností ano, některé z nich potkáváme u partnerů naší školy. Řada z nich se prosadila do vysokých pozic, vedoucích výroby, vedoucích kontroly apod. Zhruba 40% našich absolventů odchází na vysoké školy, nejčastěji UJEP Ústí nad Labem nebo Technická univerzita Liberec. Přiznám se, že sledovat, zda školu dodělají, je už poměrně složité.

Kromě této školy spravujete ještě dvě další, chystá se i tam něco nového?
Klidné léto tentokrát zažívá obchodní akademie, rozsáhlá rekonstrukce skončila v roce 2018. Na hotelové škole se dočká dalších sedm tříd nových stropů a především nového osvětlení. Loni jsme poprvé zvolili do tříd LED osvětlení a zatím se osvědčilo. Tuto výměnu financuje škola ze svých zdrojů a vyjde nás asi na 1,6 milionu korun. Ke školám patří i dvě školní jídelny a velký stavební ruch je na jídelně Dobrovolců u teplického Gymnázia. Zde probíhá druhá etapa rekonstrukce, modernizace se dočká interiér budovy, plášť, výměna oken, oprava střechy. Kdo chodí okolo, mi jistě dá za pravdu, že to budova už opravdu potřebovala, provoz v ní začal v roce 1978. Tuto akci financuje Ústecký kraj a vyžádá si více jak 10 milionů korun. Postupně také obměňujeme vybavení v obou školních jídelnách, letos jsme pořídili dvě nové myčky nádobí a konvektomat. Nové vybavení nás vyšlo asi na 800 tisíc korun.