„V provozu budou všechna kolejiště a rozsvíceny ostatní železniční artefakty včetně hlučných přístrojů. Můžete si zatelefonovat do pokladny nebo označit jízdenku v ternionu,“ řekl Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most Dubí Moldava. Od soboty 15. června až do 1. září budou jezdit vlaky z Mostu do Moldavy denně a to všechny čtyři páry. Jenom víkendový Regioshark z Ústí nad Labem jezdí dál „pouze“ o sobotách, nedělích a svátcích.