Podzemní stoka v Šanově byla uvedena do provozu kolem roku 1930 a podle kamerové prohlídky je už ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny a lokálně kaverny v šachtách. V souběhu s ní je v menší hloubce uložena dešťová kanalizace ve vlastnictví města, která je rovněž ve špatném stavu.

Obě stoky jsou zaústěny do jednotné kanalizace v ulici Pod Doubravkou. Stoky budou vyměněny. Práce zde budou probíhat v několika fázích a po několik měsíců.