Zatím to je pouze iluze, a projekt na papíře. Příští letní sezonu by se ale už mohla stát tato představa reálnou skutečností.

S projektem turistického vláčku v lázeňském městě přichází místní společnost VisitTeplice, která se aktivně pohybuje v oblasti cestovního ruchu a projektem vláčku, jako jednou ze svých vizí, hodlá přitáhnout do Teplic více turistů.

Projekt turistické mobilní atrakce už také morálně podpořila rada města.

Nakolik bude obtížná samotná realizace, ukáže až příští rok.

„S provozem už ale reálně počítáme,. Plánujeme to na období měsíců duben až říjen, s posíleným prázdninovým režimem v červenci a srpnu," říká Tomáš Jarolím za VisitTeplice.

Kolový vláček, podobný těm v zoologických zahradách, je potřeba zakoupit. Dolaďuje se také trasa, po které by měla souprava jezdit. Jedna z nástupních zastávek by měla být na Zámeckém náměstí na plácku mezi kostely. Druhá zastávka by mohla být situována v Šanově I. Z historického centra města by trasa vedla přes Zámeckou zahradu, Rooseveltovou a Lípovou ulicí do Šanova. Zpět okolo kostela Bartholomeus do moderního centra s návratem na Zámecké náměstí.

Na zajímavá a památeční místa na trase by pak upozornil audiokomentář.