Od podzimu připravují v Teplicích nový projekt, pravidelné setkávání vedení města s nově narozenými Tepličánky.

Slavnostní setkání se bude konat v prostorách Zahradního domu.

Rodiče a miminka pozdraví zástupce vedení města a potěší dětský pěvecký soubor z některé teplické mateřské nebo základní školy. Všichni obdrží od města pamětní list a malý dárek.

První setkání se uskuteční ve středu 4. 11. 2015 v Zahradním domě. V případě velkého zájmu budou vypsány další podzimní termíny.

"Nadále předpokládáme konání akce dvakrát ročně, a to v jarních a podzimních měsících," píše se na stránkách města.

Bližší informace včetně hodiny budou zájemcům, kteří se přihlásí prostřednictvím formuláře, zaslány elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce. Další informace budou zároveň průběžně zveřejňovány na webových stránkách města.Tam také najdete už nyní přihlášku a další potřebné údaje.