Zabývali se závěrečným účtem města za minulý rok. Jak bylo konstatováno, skutečné příjmy města Teplice v roce 2009 činily miliardu korun, přibližně stejnou částkou disponovaly výdaje.

Hospodaření bylo prověřeno auditorskou firmou ze sousedního Mostu a zastupitelé mohli vzít na vědomí, že při „přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“. Přesně takto to bylo zapsáno v usnesení.

VÍCE V SOBOTNÍM TEPLICKÉM DENÍKU.