Jen v Teplicích lidé vrátili podle tiskové mluvčí Ilony Novotné více než sedm desítek různého arzenálu.

„Celkem bylo přijato 71 zbraní. Z toho 14 jich majitelé chtějí zničit, 42 zlegalizovat a 4 znehodnotit. U 10 věcí mají lidé na rozmyšlenou dva měsíce, zda si udělají zbrojní průkaz, nebo zbraň znehodnotí. V 1 případě bylo vráceno střelivo ke znehodnocení,“ uvedla mluvčí teplické policie.

Připojila také jednu perličku. Muž v rámci amnestie přinesl přímo do budovy oddělení zbraní a bezpečnostního materiálu ruční granát, který našel po zemřelém příbuzném. Ihned byl přivolán pyrotechnik, který odvezl granát ke zneškodnění.

Všechny v Teplicích odevzdané zbraně byly zaslány na balistickou expertízu, kde je zjišťováno, zda s nimi nebyl spáchán trestný čin.

Zbraňová amnestie byla vyhlášena 1. února 2009, kdy začal platit novelizovaný zákon o zbraních, jehož součástí bylo i přechodné ustanovení o amnestii. Od prvního února tak měli občané možnost beztrestně vrátit zbraně, které našli nebo drželi i přesto, že nebyli držiteli zbrojního průkazu na patřičnou skupinu zbraní.

Nejvíce bylo zbraní skupiny B (krátké zbraně – pistole, revolvery), celkem 35, skupina C (kulovnice, brokovnice), těch bylo 30, skupina A – 2 kulomety, 1 granát, skupina D (plynovky, vzduchovky), celkem 2. Jedna zbraň byla v pátrání. Jak se zjistilo, byla odcizena v Bělehradu.

Zbraně lze také nabídnout zcela legálně k prodeji prostřednictvím autorizovaných prodejců, kteří mají příslušnou skupinu licence k nákupu a prodeji zbraní. Další možností byl převod zbraně na jinou osobu.

Kdo amnestie využil, tomu policie zaručila, že nebude zkoumat, za jakých okolností ke zbrani přišel.

Zbraňová amnestie byla v České republice naposledy vyhlášena v roce 2003.