Akce bude probíhat od 15. března až do 24. dubna. Nástrahy budou umístěny na místech přístupných veřejnosti do jedových staniček. V průběhu provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.