Ta v novém znění už nebude stanovovat městem daný koeficient pro výpočet sazby daně z nemovitosti u bytů a obytných domů. Tedy byl vypuštěný koeficient, který byl v létě stanoven na dvojku. Zůstává tedy pouze vládou stanovený základní koeficient pro všechna města stejný: dva.

Na jednání zastupitelů navazovala schůze Rady města Teplice. Ta mimo jiného schválila návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled na období 2011 – 2013.

Návrh rozpočtu, který bude zastupitelstvo města projednávat na svém jednání v pátek 11. prosince, doporučila rada schválit. (pem)