Přednáškou i ukázkou přípravy tradičních jídel návštěvníky provede Victor Sanovec, německý umělec s českými kořeny a autor židovské kuchařky.
Hlavní část festivalu bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 5. 11. od 18.00 v teplické regionální knihovně, kde posluchačům představí rabín brněnské židovské obce Štěpán Menaše Kliment různé směry judaismu (ortodoxní, konzervativní, reformní a jiné). Slavnostního úvodního slova se ujme Jana Urbanová, členka a režisérka Divadelního souboru Krupka, jejíž první a osudové setkání s divadlem proběhlo v terezínském ghettu.

V pátek 6. 11. se od 20.00 v teplickém Jazz Clubu můžete těšit na koncert izraelské skupiny Jewish Monkeys. Čekáme opravdovou divočinu, proto bude koncert tentokrát na stání!
V dalším týdnu, a sice ve středu 10. 11. od 12.00, budou moci nejen studenti Gymnázia Teplice v aule školy navštívit vernisáž výstavy „Anna Franková – odkaz pro současnost". Lektorského úvodu se ujme Jan Wittenberg, pracovník Židovského muzea v Praze. Výstavu bude možné navštívit v aule gymnázia až do 18. prosince. V ten samý den se poté mohou diváci těšit na tradiční filmové představení. Tentokrát bude od 20.00 v kinu Květen promítnuto drama srbského režiséra Gorana Paskaljeviće „Když se rozednívá". Výjimečný pohled soudobé kinematografie exjugoslávského prostoru na druhou světovou válku nerekonstruuje jen minulost, ale hledá její stopy i v přítomnosti.
Nejen pro studenty teplického gymnázia, ale i pro veřejnost proběhne ve středu 11. 11. od 12.45 ve společenském sále Lázeňského domu Beethoven divadelní představení „Židovka". Toto představení Divadla KUFR pro dvě herečky a jednoho muzikanta ztvárňuje netradičním způsobem osud židovské dívky v době 2. světové války.
Ve středu 18. 11. proběhne opět od 18.00 v regionální knihovně beseda se známým českým spisovatelem Ivanem Klímou. Besedu bude moderovat Markéta Mališová, ředitelka Centra Franze Kafky.

Další koncert čeká návštěvníky festivalu v pátek 20. 11. od 20.00, tentokrát v klubu Restaurace Rajče. Pozvání přijala berlínská klezmerová skupina Di Grine Kuzine. Tento víkend budou moci navíc hosté Restaurace Rajče ochutnat speciální židovské menu!
Celý Teplický cimes bude zakončen v sobotu 21. 11. od 20.00 v Zahradním domě divadelním představením „Pan Kaplan má třídu rád". Inscenace stejnojmenné knihy Leo Rostena bude ve zpracování pražského divadelního souboru Pod Hanou doplněna písničkami z celého světa v doprovodu živé kapely.
Vstup na všechny přednášky i některé další akce je zdarma, navíc bude pro návštěvníky na každé akci připraveno tradiční pohoštění. Více informací získají návštěvníci na webových stránkách spolku www.ulpanteplice.cz, stránkách festivalu www.teplicky-cimes.cz nebo na tradičních výlepových plochách města Teplice.

KOMPLETNÍ PROGRAM

02.11. pondělí
17.00 Hotel U kozičky, konferenční místnost (www.ukozicky.cz)
Židovská škola vaření : Pohostinnost mezi potěšením a tradicí
Přednáška s ochutnávkou
Victor Sanovec - německý umělec s českými kořeny a autor židovské kuchařky. Narodil se v roce 1943 v Olomouci. Během Pražského jara uprchl do Německa. Tam začal v roce 1969 studovat na umělecké vysoké škole ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 1974 svá studia dokončil. Při pobytu v Oberweselu si pronajali s manželkou starou synagogu, kde pořádali tematické akce na téma judaismu (výstavy, autorská čtení, oslavy Chanuky). Též zde iniciovali stavbu památníku místním židům. V té době napsal knihu Židovská škola vaření : Pohostinnost mezi potěšením a tradicí, ve které poukázal na dlouhou tradici a rozmanitost židovské kuchyně, jako součást židovské kultury a její uplatnění v současnosti. „Dnes je Judaismus mým druhým domovem, kromě umění".

05.11. čtvrtek
18.00 Regionální knihovna Teplice (www.knihovna-teplice.cz)
Slavnostní zahájení
Jana Urbanová
Jana Urbanová je členkou a režisérkou Divadelního souboru Krupka.
Pochází z ochotnické rodiny. Její otec, MUDr. Klačer, vedl dlouhá léta amatérské divadlo pro děti i dospělé v Oseku a teplické divadelní přehlídky nesly v 70. a 80. letech jeho jméno - Memoriál dr. Klačera. Rodinné zázemí Jany Urbanové ovlivnilo její celoživotní vztah k amatérskému divadlu a uměleckému přednesu. Otec byl celý život nadšeným ochotnickým režisérem. Po roce 1945 uváděl v Oseku u Duchcova celou řadu významných inscenací, ve kterých hrála i jeho dcera Jana.
První a asi i osudové setkání Jany Urbanové s divadlem bylo v ghetu v Terezíně počátkem roku 1945, kde hrála jako sedmiletá roli Berušky ve slavné inscenaci Broučků. V roce 1945 v pohraničním Oseku hrála v prvním představení ve prospěch české školy. Po smrti otce, když byla učitelkou v Krupce, převzala Jana Urbanová štafetu režiséra.
Různé směry judaismu (ortodoxní, konzervativní, reformní a jiné)
Přednáška
Štěpán Menaše Kliment - rabín brněnské židovské obce
Absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHSUK. Rok strávil na švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smicha od rav Zalman Nechemji Goldberg a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav Strikovského. V současnosti je vrchním rabínem Židovské obce Brno a je odpovědný za košer certifikaci restaurace King Solomon.

06.11. pátek
20.00 Jazz Club Teplice (www.jazzteplice.cz)
Jewish Monkeys (ISR) (www.greedyforbestmusic.com/artists/jewish-monkeys)
Koncert divoké kapely z Izraele!
Vstupné: 100/80 Kč
Jakou atmosféru čekat na koncertě 8 hudebníků z Tel Avivu? Divokou, drzou, plnou překvapení. Oba dva zpěváci - Doktor Boiko a Jossi Reich - se seznámili už v 70. letech v chlapeckém sboru frankfurtské synagogy. O třicet let později založili v Izraeli spolu s Gaelem Zaidnerem skupinu Jewish Monkeys. Jejich koncerty by se snad daly popsat jako satiricky osvobozující údery založené na anglicky zpívaném balkánském klezmer-rocku a detabuizovaných textech. Jejich záliba v jevištních groteskách a la bratři Marxové či Woodyho Allena a v kombinaci s jejich zvukem je až opojným zážitkem.

10.11. úterý
12.00 Aula Gymnázia Teplice (www.gymtce.cz)
Anna Franková - odkaz pro současnost (www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vystavy/putovni/126/Anna-Frankova)
Vernisáž výstavy s přednáškou
Výstava, která je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, představuje příběh Anny Frankové a její rodiny, zasazený do kontextu světových událostí a historie holocaustu. Pro výstavu je stěžejní příběh Anny Frankové a příběh dalších pronásledovaných. Prostřednictvím autentických příběhů, zážitků i pocitů dostávají historická fakta a události lidský rozměr, a je proto snazší je pochopit. Výstavu pořádá Oddělení pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze. Výstava se bude konat od 10.11. do 18.12. 2015 a bude
přístupna i pro veřejnost.

Výstava je založena na několika didaktických konceptech a může být součástí širšího výchovně vzdělávacího bloku. Klade si následující cíle:
• informovat návštěvníky o historii holocaustu z pohledu rodiny Frankových,
• ukázat návštěvníkům, že rozdíly mezi lidmi existují ve všech společnostech (rozdíly kulturní, etnické, náboženské, politické a další),
• ukázat, že popření základních lidských práv může vést k diskriminaci, k vyloučení ze společnosti, perzekuci a dokonce vraždění,
• vyzvat návštěvníky k tomu, aby přemýšleli o základních společenských hodnotách, jako jsou tolerance, vzájemná úcta, lidská práva a demokracie,
• přesvědčit návštěvníky, že k udržení demokratické společnosti nestačí pouze tvorba a dodržování zákonů, ale i osobní postoj každého z nás.
10.11. úterý
20.00 Kino Květen Teplice (www.dkteplice.cz)
Když se rozednívá (Srbsko/Francie/Makedonie) 2012 (www.csfd.cz/film/326488-kdyz-se-rozedniva/prehled)
Filmové drama Gorana Paskaljeviće
Vstupné: 95/80 Kč

„Zločiny se opakují, zločinci bývají nepotrestáni, lhostejnost světa zůstává neměnná."

Profesor hudby se v pozdním věku dovídá o svém židovském původu. Prostřednictvím jeho pátrání po vlastní minulosti odhalujeme historii holocaustu v Bělehradu i osudy současné židovské a romské komunity. Výjimečný pohled soudobé kinematografie exjugoslávského prostoru na druhou světovou válku nerekonstruuje minulost, ale hledá její stopy v přítomnosti.
Vypráví o postarším profesorovi hudby, který se najednou dozví, že je Žid a že jeho rodiče zahynuli v koncentračním táboře v centru Bělehradu. Je to zapomenuté místo, které nepřipomíná památník ani muzeum. Pomohl film rozvířit debatu o budoucnosti tohoto pietního místa?
Goran Paskaljevič
Srbský režisér Goran Paskaljević (narozený 22. dubna 1947 v Bělehradě) patří k zástupu jugoslávských filmařů, kteří vystudovali pražskou FAMU. Věnoval se dokumentární, televizní i hrané tvorbě. Pracoval pro televizi, režíroval celkem třicet dokumentárních a šestnáct celovečerních filmů, přičemž od 70. let v pravidelných intervalech natáčí zhruba s dvou- až tříletým odstupem. Patří k nejvýznamnějším srbským filmařům, i když jeho pozice ve vlasti je problematická, protože nepreferuje „neutrální" či prosrbské pozice a za snímky Sen zimní noci či Když se rozednívá sklidil zejména od srbských nacionalistů kritiku pro nedostatečnou loajálnost k vlastní zemi a identitě. Na mezinárodní scéně je od počátku kariéry ceněným tvůrcem, jehož díla jsou uváděna na prestižních filmových festivalech (Cannes, Berlín, Benátky, Toronto či San Sebastian). V posledních letech se mu dostalo velké pocty, když mu nejprve v roce 2008 Muzeum moderního umění v New Yorku (MoMA) a v roce 2010 British Film Institute Southbank v Londýně uspořádaly retrospektivu. Dlouhodobě spolupracuje s kameramanem Milanem Spasićem či skladatelem Zoranem Simjanovićem a on sám je (spolu)autorem scénářů většiny svých děl.

11.11. středa
12.45 Lázeňský dům Beethoven, společenský sál (vchod z lázeňské uličky)
Židovka (www.divadlokufr.cz/zidovka)
Divadelní představení Divadla KUFR pro dvě herečky a jednoho muzikanta ztvárňující netradičním způsobem osud židovské dívky v době 2. světové války.
Námět, režie: Adéla Kratochvílová
Hrají a zpívají: Adéla Kratochvílová a Dáša Trávníková
Představení pohybového divadla
Sedmnáctiletá dívka Eva Kohnová je v únoru 1942 transportována do Terezína, později do Osvětimi. Ze zcela nové, nepříjemné situace uniká do hravého světa představ se svou panenkou z dětství. Jejich vztah, touha po svobodě a vnitřní bohatství fantazie jsou vyjádřeny žonglérskou hrou s míčky. Atmosféra představení se nese na poetické lince Evina nadhledu a optimismu.

Divadlo KUFR
V roce 2003 zabalily Adéla Kratochvílová a Dáša Heiland Trávníková KUFR – do něj pár míčků, kuželek, diabol a slepici Jůlii, oblékly si pruhované oblečky a vyrazily „do světa" se žonglérskou klaunérií Tančíček Adušiadáši. Tak vzniklo Divadlo KUFR. Žonglování se stalo charakteristickým rysem uměleckého vyjadřování Divadla KUFR, i když jej ne vždy nutně využívá. Snaží se o žánrovou divadelní různorodost. Balancuje na pomezí pouličního-klaunského-kejklířského divadla, nového cirkusu a netradičního autorského experimentálního divadla.

18.11. středa
18.00 Regionální knihovna Teplice (www.knihovna-teplice.cz)
Ivan Klíma (www.ivanklima.cz)
Beseda Markéty Mališové s významným českým spisovatelem
Ivan Klíma, rodným jménem Ivan Kauders (* 14. září 1931 Praha) je český spisovatel a dramatik. Narodil se v Praze a za druhé světové války strávil tři roky v koncentračním táboře Terezín, z kterého se dostal jako čtrnáctiletý. Jeho rodiče byli židovského původu.
V roce 1969 odjel do USA, kde působil jako hostující profesor na Michiganské univerzitě. Po svém návratu v roce 1970 už byl zakázaným autorem, publikovat mohl jen v samizdatu a exilu – živil se dělnickými profesemi. Jeho dílo je rozsáhlé a žánrově pestré: próza, dramata, reportáže, eseje, fejetony a knížky pro děti.
Dr. Markéta Mališová, ředitelka Centra Franze Kafky

20.11. pátek
20.00 Klub Rajče Teplice
Di Grine Kuzine (D) (www.kuzine.de)
Koncert klezmerové skupiny z Berlína
Vstupné: 90,-
Alias Zelená Sestřenice (název slavné písně v jidiš) je pětičlenná kapela, žánrově sama sebe zařazující pod všeobjímající hlavičku "Klezmer-Balkan-Ska-Folk-HipHop-Salsa-Pop-Punk-Rock". Z berlínských pajzlů postupně došla přes šest CD a stovky koncertů až ke globálnímu, celoevropskému úspěchu. Pro skupinu je charakteristické eklektické spojení dixielandu z New Orleans, melodií z bosenských hor a pódiového nasazení hodného liverpoolského Cavern Clubu. Šarmantní sound, originální a inovativní adaptace tradičních a známých skladeb, hudba srdce Evropy, mnohojazyčný a mnohoznačný taneční orchestr.
Alexandra Dimitroffa (Bulharsko) - zpěv, akordeon
Sebastian Kunzke - tuba
Martin Gerwig - trubka, zpěv
Stefan Fräntzel - klarinet, soprán saxofon, zpěv
Snorre Schwarz - bicí, zpěv

20.11. pátek – 21.11. sobota
Restaurace Rajče Teplice
Menu tradiční židovské kuchyně
- po oba dva dny můžete ochutnat
- humus
- kachní stehýnko a šoulet
- jablečný závin
- košer víno z Českého vinařství Chrámce

21.11. sobota
20.00 Zahradní dům Teplice
Pan Kaplan má třídu rád
Divadelní představení, režie Hana Smrčková
Vstupné: 50 Kč
Inscenace stejnojmenné knihy Leo Rostena o tom, jak se přistěhovalci, kteří utekli před Hitlerem do Ameriky, vypořádávají s životem v nové zemi a hlavně se studiem cizího jazyka. Vše je doplněno řadou písniček z celého světa v doprovodu živé kapely.

Osoby a obsazení:
• Hyman Kaplan: Radim Pátek
• Profesor Parkhill: Roman Mikeš
• Norman Bloom: Tomáš Savka
• Sam Pinsky: Filip Kotek
• Casimir Scymcak: Víťa Bogač / Vašek Wortner
• Vasil Hruska: Richard Pekárek
• Rózy Mitnicková: Lucie Bakešová
• Olga Tarnovská: Nela Doležálková
• Rochelle Goldbergová: Markéta Bednářová
• Klára Kipnisová: Markéta Procházková
Divadelní soubor Pod Hanou
vznikl na podzim roku 2011 z bývalých a současných studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka. Tato parta lidí kolem paní profesorky Hany Smrčkové ještě předtím v rámci školního představení odehrála po roce zkoušení komedii Světáci. Brzy bylo jasné, že by byla škoda zůstat pouze „za školními dveřmi". Ještě k tomu, když někteří po šesti letech studia Konzervatoř opustili. A tak chuť se i nadále scházet a pokračovat v této práci vedla k založení občanského sdružení s příznačným názvem Pod Hanou.