Nyní se v Teplicích objevil zcela nový projekt. Se zahraničním finančním zázemím. Vyrůstají zde domy, které nabídnou bydlení ve 130 bytech různých velikostí. Výstavba začala první etapou letos na jaře s tím, že tři domy mají být dokončeny příští rok na jaře. Celá etapa pak do tří let. Prodej bydlení už začal a zájem prý je, jak říká Radek Turišin ze společnosti T-Stav, která se na projektu nazvaném Letná Belveder podílí.

Se zástupcem investora…

Na počátku byla návštěva lázní

 „Před cca šesti lety pobýval v Teplicích na léčebném pobytu podnikatel Nikolay Rusakov, kterému se velmi zalíbilo naše lázeňské městečko. Při procházkách dostal nápad realizovat zde svůj podnikatelský záměr výstavbu nové čtvrťi. A upoutal jej právě Prosetický svah," říká k počátkům projektu jednatel Balticflora Company s.r.o. Michail Žák. „Lokalita se mu zalíbila svým umístěním poblíž Šanova lázeňské části města, s výhodným umístěním nedaleko Prahy, Dresdenu, Berlína, s bohatou historií našeho města a kulturním a sportovním vyžitím."

Jak vznikl nápad udělat takovéto satelitní městečko právě v Teplicích?

Nikolay Rusakov, jak již bylo jeho jméno zmíněno, má bohaté zkušenosti s podobnými projekty na území Ruské federace, a to konkrétně v městech Sank Peterburk a Kaliningrad. Lokalita se mu zalíbila svým umístěním poblíž Šanova lázeňské části města, s výhodným umístěním nedaleko Prahy, Dresdenu, Berlína, s bohatou historii našeho města a kulturním a sportovním vyžitím. Proto vyhledal majitele těchto pozemků a tyto postupně odkoupil a založil svou společnost T STAV GROUP s.r.o., za účelem realizace celého projektu. Prvotně kontaktovat projektanty z Prahy, kde však tento původní projekt nebyl atraktivní.

Pak oslovil se svou vizí mě, protože se známe. Společně jsme pak kontaktovali místního architekta Sedláčka a společně, po vzájemné dohodě, vznikl tento nový projekt Letná Belveder.

Sondovali jste dopředu, zda bude o nové byty zájem?

Samozřejmě jsme si udělali průzkum trhu. Oslovili jsme mnoho developerských společností, realitních kanceláří, finančních a stavebních auditorů, a to ve smyslu poptávky trhu, finančních možností budoucích klientů a mnoha dalších aspektů, kde však zároveň nebyla možnost nikde podobný projekt v naší lokalitě porovnat, posoudit.

Architekt celý projekt konzultovat i s magistrátem města Teplice, v rámci urbanistické osídlenosti a vzniku tohoto nového osídleného území. Jednalo o těžké rozhodnutí, ale majitel uvěřil vizi architekta,vyhodnotil všechny pro a proti a rozhodl se celý projekt začít realizovat.

Kolik zde vyroste domů a jakého typu?

Bude se jednat o cca 40 domů, výstavba tzv. zahradního města bude složena ze samostatných viladomů, tj. „malobytovek" a samozřejmostí bude i občanská vybavenost.

V horní části Prosetického svahu se už staví. Proč se naváží hlína do dolní části?

Jedná se o zeminu, která je vytěžována v rámci stavebních prací na vznikajících domech v horní části lokality, která následně bude použita v rámci recyklace a dalšího využití v celém projektu.

Zemina je proto skladována na pozemcích, které jsou rovněž již v majetku společnosti T-STAV GROUP s.r.o. a bude využita.

Narážíte v souvislosti s projektem nových domů na negativní reakce občanů v okolí?

Chtěl bych apelovat na naše spoluobčany, aby se tohoto projektu nebáli, vzhledem k ruskému původu investora. A to s tím, že se jedná o výstavbu nové lokality v Teplicích, ku prospěchu všech občanů, jelikož vznikne samozřejmě jak nová bytová výstavba, která v Teplicích podle mě chybí, tak i občanská a komerční vybavenost tohoto celého území. Což je doplňková komerční zóna, lázeňská zóna, spa, welness, dětská hřiště, a to vše samozřejmě přinese například i nová pracovní místa pro naše spoluobčany.

Prosetický svah:

Jižní svah Letné v Teplicích, Prosetický svah, byl dlouhodobě chráněn před výstavbou pro potřeby rozvoje městské občanské vybavenosti (nemocnice, školství, lázeňství).

Soustředěná výstavba rodinných domků byla připravována až pod tlakem politiků pro vybrané stavebníky nejprve koncem osmdesátých let. Výstavbu RD začala připravovat družstevní organizace DRUPOS Liberec. V roce 1991 se ještě v režimu KBV podařilo připravit staveniště v severovýchodním sektoru svahu. Podmiňující investice byly rozvedeny k jednotlivým pozemkům připravených a vykolíkovaných parcel. K vlastní výstavbě na takto připravených pozemcích však díky společenským a politickým změnám již nedošlo. Až v roce 1995 společnost ALFA Capital, po privatizaci severovýchodního sektoru svahu zahájila výstavbu 2 kaskádových domků podle projektu Ing. Opletala. Kaskádové objekty v Bořivojově ulici byly po cca dvou letech dostaveny a soukromým vlastníkům prodány.

Současně byla zahájena výstavba vil na zbytkových plochách mezi školním hřištěm a kaskádami a dále kolem nové komunikace severovýchodního a severního okraje okrsku v okolí letního kina.

Zdroj: stránky Letná Belveder