Pracovala zde parta lezců a dělníků, kteří zabezpečují na základě zakázky od města skalní masiv. Došlo na prořezávku stromů a úklid v rámci sanace celého prostoru. Vede zde pěší cesta na Písečný vrch a zábradlí podél srázu již bylo značně poničeno a potřebovalo opravu. Práce na zajištění skalního masivu pokračují.