Jde o plánovanou investici ve výši 12 milionů korun. Součástí akce je i vybudování kruhového objezdu.
Do nemocnice není v současné době možné vjet z hlavní, Duchcovské ulice. Dopravní značení to umožňuje pouze sanitám a zásobovacím vozům.

„Pro naložení nebo vyložení pacientů byl zřízen dočasný vjezd z ulice Bratislavská. Toto opatření je však opravdu jen pro dobu nezbytně nutnou, když je rodinou například přivezen imobilní pacient a podobně. Další dočasný vjezd do areálu, včetně provizorního parkoviště, byl zřízen z ulice Anglická. Slouží však výhradně pro potřeby zaměstnanců nemocnice,“ upozornil Vondra.

Projekt řeší rekonstrukci vozovek pro osobní automobily, chodníky, odstavná stání a přechody pro chodce. Součástí stavby jsou také rekonstrukce rozvodů pitné vody a kanalizace. V rámci této etapy budou stávající komunikace, od hlavní vrátnice k pavilonu chirurgie, úplně vybourány a položeny nové povrchy.
„O dalších opravách silnic, umožňujících boční příjezdy k tomuto pavilonu a dále k pavilonům D – rehabilitace a pavilonu G – ortopedie, respektive k boční vrátnici do ulice Bratislavská, se uvažuje v druhé etapě. realizace další etapy bude záležet na finančních možnostech společnosti Krajská zdravotní,“ uvádí Jiří Vondra. (jiv)