Znamená to, že pacientům bude každý pracovní den v týdnu k dispozici kaplan, který si rád člověka vyslechne, poradí mu a případně jej uklidní a podpoří. Služby kaplana může však využít také personál nebo příbuzní pacientů. V teplické nemocnici bude působit čtveřice kaplanů, kteří se budou střídat ve službách. O víkendu bude vždy někdo na telefonu a ochoten v případě potřeby do nemocnice přijet. „Důležité je, aby ten člověk, který je zde v nemocnici, se necítil sám, smutný, opuštěný. Sestřičky a lékaři na takové záležitosti nemají příliš čas, proto se rozjíždí spirituální služba, služba kaplanů,“ vysvětluje jeden z kaplanů Zbyšek Jonczy.

Hlavní sestra Soňa Brabcová vysvětlila, že dlouho nemocnici trápila nevyřešená otázka duševního klidu a zdraví pacientů, ale i zaměstnanců nemocnice. Po dlouhých jednáních a za podpory ředitele nemocnice Karla Prokopa a náměstka pro zdravotní péči Michala Hanauera se Soně Brabcové podařilo do nemocnice dostat jako dobrovolníky takzvané „nemocniční kaplany.“ Ředitel nemocnice Karel Prokop je rád, že nemocnice může nabídnout také tento typ služby.

„Sloužíme všem nemocným, všem sestřičkám, lékařům bez rozdílu vyznání, těm, do tu naši službu potřebuje. Každý si ji může vyžádat, každý ji může odmítnout,“ vysvětluje kaplan Jonczy.

Úkolem kaplana je především respektovat a chránit hodnotu a důstojnost každé osoby. Pracovním nástrojem kaplana je empatické naslouchání. „Každý nemocný je člověkem, který je schopen v průběhu nemoci, včetně jejích konečných fází, vnitřně růst a něco dokázat, dostane – li se mu od ostatních lidí přijetí, pomoci a podpory. Přispívat k tomuto vnitřnímu růstu je další službou, kterou kaplan nabízí,“ říká hlavní sestra. Dodává, že nikdo, ani kaplan, nezná odpovědi na všechny otázky, s nimiž se lidé během svého života potýkají. Nejdůležitější prý je, aby si lidé měli možnost o svých pocitech, bolesti či problémech pohovořit s osobou, která jim bude naslouchat. Společně s kaplanem tak mohou pacienti zkusit hledat odpovědi na otázky, které je trápí.

Služba kaplanů byla slavnostně zahájena v úterý koncertem školního sboru teplického gymnázia Canzonetta. Koncert byl tentokrát jen pro personál. Pacienti se mohou na vánoční koncert v kapli těšit na Štědrý den 24. prosince od 14 hodin. „Budeme zde mít i betlémské světlo,“ prozradila Soňa Brabcová.