Hlavní námitkou některých obcí vůči projektu bylo umístění zpracovatelského závodu na výrobu lithia v Újezdečku. Společnost Geomet, která projekt realizuje, navrhla na základě podnětů z dřívějších jednání se zástupci kraje a obcí jako novou lokalitu okolí elektrárny Prunéřov. Zpracovatelský závod by zde vznikl na pozemcích Skupiny ČEZ. "Od změny lokality si slibujeme urychlení povolovacích procesů, které by mohly projekt zdržet. V původně zvažované lokalitě v průmyslové zóně Dukla u obce Újezdeček tak vznikne pouze nádraží, odkud bude putovat ruda po železnici do Prunéřova," uvedl za ČEZ Roman Gazdík.

Podle Gazdíka jde o dobrý kompromis, který může pomoct projektu a zároveň vychází vstříc okolním obcím.

"Roman Gazdík, ČEZRoman Gazdík, ČEZZdroj: ČEZJsme rádi, že pracovní skupina Ústeckého kraje k tomuto kompromisu dospěla. Horninu potřebujeme přirozeně do Prunéřova dopravit, k této dopravě bude sloužit nádraží v průmyslové zóně na Dukle, kde měl původně zpracovatelský závod vzniknout. Oproti původně zvažovanému závodu je potřebná plocha pro nádraží výrazně menší," dodal Gazdík.

Vytěžená ruda se sem bude dopravovat pásovým dopravníkem nebo lanovkou, jde o nejekologičtější způsob přepravy.

Újezdeček na Teplicku, těžba lithia, průmyslová zóna pro zpracování lithia
Lithium se nebude zpracovávat v Újezdečku na Teplicku, ale v Prunéřově

Finální termín zahájení těžby bude záviset na rychlosti povolovacích procesů. "Urychlení a zjednodušení povolování byl jedním z důvodů, proč jsme změnili lokalitu pro výstavbu zpracovatelského závodu na Prunéřov," poznamenal ještě mluvčí ČEZu.