Česko se tak dostalo na první místo v celosvětovém srovnání četnosti tohoto onemocnění. Informovala o tom Liga proti rakovině, která dnes pořádá 16. ročník celonárodní sbírky Květinový den. Dobrovolníci s kasičkami by se měli objevit i na Teplicku. Veřejná sbírka slouží také k osvětě. Ke každé kytičce obdrží dárce informativní letáček.