Jedna z nejvyšších položek ve výdajové části činí odvádění a čištění odpadních vod (4 miliony korun). Další 2,5 milionu korun dává obec na zajištění chodu základní školy. Například přes milion je v rozpočtu na péči o vzhled obce a starání se o veřejnou zeleň. Výdaje i příjmy má obec rozepsané do položek na svých webových stránkách.