Tři salvy, smuteční věnce, čestná stráž posádky Praha a velký smutek všech přítomných. Tak vypadal čtvrteční pohřeb plukovníka v. v. Demetera Senického. Plukovník zemřel 2. srpna 2016 v 98 letech v dubském domově důchodců. „Byl to velký vlastenec. Celým svým životem to dokazoval. Čest jeho památce," řekl mimo jiné ve smuteční řeči předseda jednoty Československé obce legionářské Teplice a starosta Dubí Petr Pípal.

Pohřeb v dubském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie proběhl s vojenskými poctami. Se vzpomínkou na plukovníka Senického vystoupil předseda republikového výboru Československé obce legionářské Jiří Vlasák. „Pan plukovník Senický byl velmi aktivní směrem do naší obce. Pozitivní nálada z něho vyzařovala. Bude nám chybět," pronesl Vlasák.

close Pohřeb plukovníka v. v. Demetera Senického info Zdroj: Deník/ Z. Traxler zoom_in

Za pozůstalou rodinu vystoupil na pohřbu nejstarší vnuk Martin Senický. V krásné řeči zavzpomínal na život svého dědy jak v rovině vojenské tak ryze rodinné. Bohoslužbu vedl kněz Prokop Patrik Maturkanič.(r)

----------------

Demeter Senický se narodil 27. listopadu 1917 v jedné ze dvou českých rodin v převážně polské obci Edvardovka na Volyni. Měl tři sourozence. Rodiče pracovali na vlastním hospodářství. V roce 1940 se Demeter oženil s Věrou Žáčkovou, ale již v dubnu následujícího roku musel narukovat do sovětské armády. Po německé invazi v červnu 1941 se svou jednotkou jen ustupoval. Později byl společně s dalšími cizinci ze sovětské armády vyřazen a internován v pracovním táboře ve Čkalovu, odkud se mu v říjnu 1942 podařilo s pomocí přítele uprchnout do Buzuluku. V rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR absolvoval celou anabázi od Sokolova až na Duklu, kde byl vážně zraněn, a na frontu se již nevrátil. Převážně působil jako protitankový dělostřelec. Do historie bojů čs. jednotky v SSSR se nejvýrazněji zapsal během bitvy o Kyjev. O jeho bravurním zničení několika protitankových postavení a kulometných hnízd nepřítele psal i tehdejší sovětský tisk. V roce 1944 působil Demeter Senický krátce jako závodní běžec sovětského armádního týmu. Od roku 1949 žil v severočeských Teplicích. Demeter Senický je nositelem tří Čs. válečných křížů 1939, po roce 1990 byl povýšen do hodnosti plukovníka v.v. V roce 2003 mu ministr obrany udělil Záslužný kříž III. stupně. V červnu letošního roku dostal ocenění Ministra obrany ČR a to Záslužný kříž MO II. stupně. zdroj: www.pametnaroda.cz