Sbírku organizuje Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Ten upozorňuje především na historickou i uměleckou hodnotu hudebního nástroje. „Svým historickým a společensko-kulturním významem výrazně přesahuje hranice regionu,“ říká předsedkyně spolku Lenka Doubková. Těleso postavila na začátku 20. století varhanářská firma Heindrich Schiffner. Schiffnerovy varhany nalezneme v našem kraji i na kúru děkanského kostela v Chomutově.

Nástroj se ale za celé století nedočkal žádné zásadní opravy a podle spolku se ocitl na pokraji své životnosti. „Varhany jsou velmi znečištěné, objevuje se nefunkčnost a deformace po letitém používání a také červotoč,“ vyjmenovává vady na kráse Doubková.

Nástroj je proto nutné celý rozebrat na jednotlivé píšťaly a také opravit přístroje k ovládání registrů. Podle Doubkové odhadují odborníci náklady přibližně na tři miliony korun. Konečnou sumu určí restaurátorský záměr, který musí schválit památkáři.

Pomoci zachránit varhany mohou příspěvky na transparentní účet, a to v jakékoli výši, kterou si dárce určí. Nebo je možné jednotlivé píšťaly rovnou adoptovat. A čím se dá řídit při výběru? Třeba rovnou vlastním sluchem. Dárci si vyberou takzvaný rejstřík, který většinou představuje nějaký nástroj, který varhany napodobují. „Ke každému rejstříku si můžete poslechnout krátkou ukázku, kterou nahrál skladatel Miloš Bok. Ten je například podepsaný pod hudbou k prvnímu dílu Anděla Páně,“ připomíná Doubková. Cena adopce se pohybuje od pěti set korun do několika tisíců. Každý dárce získá certifikát.

Adopce píšťal není novinkou, ale už osvědčeným způsobem, jak opětovně rozeznívat kostely. Sbírka několik let běží také pro výstavbu nových varhan ve svatovítském chrámu v Praze. Do dnešního dne se podařilo vybrat už skoro 85 milionů korun. Mezi dárci jsou i firmy, obce či jednotlivci z našeho regionu. Nebo školy. Studenti a pedagogové jirkovského gymnázia loni přispěli pěti tisíci korunami. „Nyní jsou zapsáni v knize dárců, jež bude umístěna uvnitř chrámu. Jako odměnu obdrželi dárkový certifikát a malý model píšťaly,“ uvedl ředitel gymnázia Martin Reihs.