Podle předsedy Okresního výboru Českého svazu včelařů v Teplicích Miroslava Hrubého za to mohou dvě po sobě jdoucí teplé zimy. „Matky nepřestávaly klást a varoa měla dobré podmínky pro rozmnožování i v zimě. Její generace se tudíž zvětšily,“ upřesňuje Hrubý.

Aktuální situace je varující

Také včelaři v dalších místech České republiky mimořádně zjišťují stavy včelstev. V minulých dnech se sešli ve včelařském učilišti v Nasavrkách se zástupci veterinárních správ, okresních výborů svazu včelařů a Výzkumného ústavu včelařského.
„Na základě tohoto jednání jsme se na zasedání Okresního výboru Českého svazu včelařů dohodli, jak budeme na Teplicku postupovat s léčením, abychom šíření varoázy a úhyn včelstev co nejvíce omezili,“ říká Hrubý.