Odklonění tranzitní dopravy od centra města má přece jen vzhledem k dřívější rozpracovanosti lepší předpoklad pro rychlejší realizaci. Stačí na to jen sehnat dostatek peněz.

Řešení dopravy opět rezonuje Bílinou. „Jako velmi potřebné se to ukázalo v souvislosti s komplikacemi, které přináší pouhá oprava silnice stávajícího průtahu,“ uvedl radní Pavel Pastyřík. Na mysli měl letní akci Ředitelství silnic a dálnic, které plánuje obměnu povrchu průtahu doprovázenou značným přechodným omezením dopravy ve městě.

Do budoucna uvažovaný obchvat města je tedy znovu aktuální. Ve hře na odklonění dopravy z hlavní tepny jsou dvě možnosti. Ta letitá představuje vybudování pozemního obchvatu. Do hry ale vstoupila také studie na tunel pod Bílinou. „Silnice by pod povrchem prakticky kopírovala stávající průtah. Ovšem s tím rozdílem, že auta by na začátku a konci města zajížděla pod zem,“ naznačoval loni plán bývalý starosta Oldřich Bubeníček.

Obě možnosti jsou drahé

Pro obě varianty existují předběžné ekonomické odhady, které podle ministerstva dopravy vycházejí příliš draze. Nicméně možnosti jsou stále ve hře. Na variantu A, která představuje venkovní obchvat, už existuje také platné kladné posouzení vlivů na životní prostředí. Zatímco v případě tunelu pod městem, varianty Z, jsou přípravy na začátku.

„Probíhají geologické vrty a postupně se vyhodnocují. Dokončeno by to mělo být v červnu, poté proběhne ekonomická analýza. Ze strany ŘSD budeme informováni o výsledcích ke konci prázdnin. Podle závěrů varianty Z pak dojde k finálnímu rozhodnutí, co dál.“ uvedla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Určitá tunelová varianta se v Bílině už jednou řešila. V kombinaci s vyvýšenou silnicí a přemostěním železnice. „Toto řešení vyšlo v ekonomickém hodnocení velmi negativně. Přistoupili jsme k modifikaci celkového tunelového řešení, které by přineslo snížení nákladů na realizaci,“ vysvětlila loni mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Problém se řeší roky

Debaty o řešení dopravy v Bílině jsou místním evergreenem už desítky let. Poukazují na to obyvatelé, kteří se tím baví na Facebooku v diskuzní skupině Bílinská drbna. „Už jako malá jsem poslouchala toto téma. Stejně to zase padne, táhne se to už roky. Výmluvy známe, raději cpát peníze jinam,“ napsala například Leny. Objevují se i vtipné úvahy. „Klid, než se něco zrealizuje, EU stejně zakáže auta. A bude vymalováno,“ okomentoval situaci vášnivý motocyklista Milan.

Bílinská radnice vymýšlí už od 80. let, jak ulehčit městu od vytížené silnice I/13. Všechny možnosti skončily neúspěšně. Kolony aut denně zdržují plynulý průjezd městem. Při sčítání dopravy v roce 2010 komisaři načárkovali denně v jednom směru až tři tisíce kamionů.