Tento projekt, který startuje od září letošního roku, výrazně mění dosavadní způsob výuky angličtiny na školách a umožňuje kontakt s rodilým mluvčím všem dětem.

Projekt je dílem společnosti Wattsenglish a je realizován za podpory Ministerstva školství a Evropské unie. Podle zástupců škol se jedná o „revoluci“ v jazykovém vzdělávání v České republice.

Od září se do projektu zapojí na 70 mateřských a základních škol z celé České republiky, v následujícím školním roce se počítá s dalším rozšířením.
V Teplicích se do projektu zapojily mateřské školy Fráni Šrámka, Jugoslávská, Kaštánek, Na Kopečku a Pramínek, z Krupky pak MŠ Sluníčko a Zvoneček. Ze základních škol se do projektu zapojily ZŠ Bílá Cesta, ZŠ Metelkovo náměstí, ZŠ Na Stínadlech, ZŠ při BGB Krupka, ZŠ U Nových lázní a také Dům dětí a mládeže v Teplicích.

Nejedná se samozřejmě o klasickou školní výuku a biflování slovíček. Naopak, angličtina se stává jen prostředkem, jak si společně hrát a bavit se. „Metoda Wattsenglish využívá přirozeného jazykového prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele – rodilého mluvčího – při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci,“ vysvětluje Marek Kadlec, sám otec šestileté Elišky a tříletého Františka. „A je až s podivem, jak rychle jsou i ti nejmenší schopni porozumět a dokonce sami začít v angličtině komunikovat.“

O tom, že metoda Wattsenglish je vysoce efektivní a má podporu z řad odborníků, svědčí i fakt, že nejenže získala akreditaci Ministerstva školství, ale ministerstvo dokonce tuto metodiku vydalo knižně a distribuuje ji do sítě mateřských škol.
Tým zahraničních lektorů, kteří zde budou působit, je již prověřený několikaletou praxí z desítek jazykových kurzů a mateřských školek po celé republice.