„Ve varhanách visí některé tóny. Občas se stane, že se píšťaly samy rozezvučí,“ řekl organolog Vít Honys.
Deník hraní varhan byl svědkem. Na klávesy nikdo nesáhl a přesto zněla kostelem hudba.

Podle Honyse už dosluhují. Postaveny byly těsně před první světovou válkou. „Životnost citlivých membrán v pneumatické traktuře je řádově 70 let. Nástroj má další funkční vady, netěsní apod.,“ dodal organolog Honys.

Nutnost rekonstrukce si uvědomují i na radnici. „Opravu máme v plánu, ale chybí maličkost – 1,2 milionu,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal.
Podle starosty Pípala by se mohl varhanní koncert v chrámu uskutečnit na konci letošního roku.

„Ideální by bylo, kdyby se jejich oprava zrealizovala do říjnového výročí vysvěcení kostela. Věřím že se to podaří,“ přeje si Pípal.

Kostel v Dubí

Dubský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je jedinečnou kulturní památkou. Trojlodní bazilika ve stylu benátské gotiky působí díky bílému a červenému mramoru v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky
Jde o nejseverněji položenou benátskou stavbu na světě.
Kostel byl postaven na konci 19. století na objednávku rodiny Clary-Aldringenů, která spravovala Teplice a okolí více než tři sta let
Kostel je kopií benátského chrámu Santa Maria dell´Orto. Materiál na portál byl do Dubí přivezen z rozebraného kostela z Benátek. Byl vysvěcen v roce 1906

Organologie
Z řeckého organon - původně označení pro jakýkoliv hudební nástroj, později pro varhany – je vědní podobor zabývající se varhanami, jednak jejich konstrukční stránkou a jednak, v širším slova smyslu, jejich zvukovou podstatou a funkcí v hudebním společenském životě
Člověk, který se tímto oborem zabývá, se nazývá organolog. Má na starosti evidenci o varhanách v diecézi, o jejich stavu a opravách