Ředitel Hotelové školy Teplice Jiří Nekuda na konci srpna uvedl, že přijímací řízení je uzavřeno a kapacita naplněna. Nevěděl však, kolik z přijatých skutečně nastoupí. Možnost nastoupit na hotelovou školu tak rozhodně nebyla uzavřená. A jak je to po měsíci?

„Nastoupili všichni,“ řekl včera Jiří Nekuda. Doplnil však, že se musel řešit jeden případ, kdy nebyl odevzdán zápisový lístek. Škola ovšem mohla zájemkyni vyhovět a studium jí umožnit.

Jak ředitel dále upřesnil, v počátku školního roku bude docházet ještě k určitému pohybu žáků například mezi obory. Někteří třeba zjistí, že si nevybrali zrovna vhodně a pak by rádi změnu. S tím se již počítá.


Na webových stránkách Střední školy stavební v Teplicích je informace, že škola stále přijímá žáky do strojírenských, stavebních a ekonomických oborů. „V současné době máme do prvních ročníků přes 400 žáků. Vypisujeme ještě dílčí kola přijímacího řízení, abychom doplnili třídy, pokud je potřeba,“ vysvětlil ředitel školy Ota Samsony s tím, že se škola řídí zájmem žáků. Zájemci mají přitom možnost začít studovat pomalu kdykoliv. Pokud je to možné, snaží se škola zájemcům vyhovět. Musí se však dodržovat předepsané limity.


Na některé obory se hlásí více žáků, na některé zase méně. Jak ředitel vysvětlil, situace se mění a pro některé obory jsou výhodnější podmínky. Je jasné, že zde není problém kapacitu naplnit. Jaký je zájem o jednotlivé obory a o školu celkově ukáže podle Samsonyho až zahajovací výkaz školy. Výsledek bude v určitém smyslu ovlivněn novým systémem podávání přihlášek na střední školy, kdy si každý žák mohl podat přihlášku hned na tři školy.
Prakticky celé září zveřejňoval Krajský úřad Ústeckého kraje přehled volných míst na středních školách v celém kraji. Nyní již místa nejsou.