Vedra v dubské sklárně osvěžila zaměstnancům zmrzlina.„Sklárna to dala zaměstnancům jako benefit a zpestření letních dní,“ uvedl Jakub Splavec, který dubskou firmu zastupuje.