Výtěžek sbírky bude rozdělen mezi tři typy pomoci, kterým se Adra věnuje. Třetina je určena pro dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí, třetina pro humanitární pomoc při mimořádných událostech a třetina bude použita na projekty realizované v Čechách.