Aby mohli dosáhnout na vyšší dávku v hmotné nouzi, musejí lidé, kteří pobírají dávku více než půl roku, odpracovat pro obec 30 hodin měsíčně. Jedná se o takzvaný institut veřejné služby, který mohou města a obce zavést podle svého uvážení. Například v Duchcově anebo Bílině funguje již měsíc a obě města si tento počin chválí. I když zpočátku nebylo jasné, jak se systém osvědčí, po měsíci je možné konstatovat převažující klady.

Jak vysvětlila Jarmila Hübnerová, vedoucí odboru sociálních věcí duchcovské radnice, veřejná služba se ujala. „Máme 20 pracovních míst na veřejnou službu a brali jsme i náhradníky z okolních obcí, které veřejnou službu nezavedly,“ vysvětluje vedoucí. Ráno by se tak mělo sejít vždy 20 lidí, ale docházka není vždy zrovna vzorná, proto se pozve raději lidí více. V Duchcově pak mají tyto pracovníci na starosti především údržbu v okolí škol, školek, nemocnice a pomáhají i technickým službám, když je potřeba. Lidé jsou s těmito pracovníky spokojeni, protože jsou za nimi opravdu vidět výsledky.

CO JSME JIŽ PSALI:

2.6.2009

Služba obci zajistí větší dávku

Teplicko/ Pokud chtějí duchcovští nezaměstnaní pobírat dávky v plné výši, musejí posloužit obci. Duchcov zavádí takzvanou veřejnou službu. Institut veřejné služby byl zaveden novelizací zákona o pomoci v hmotné nouzi. Veřejnou službu vykonávají lidé, kterým jsou déle než půl roku poskytovány dávky v hmotné nouzi. Od 1. června může lidem, kteří pobírají příspěvek na živobytí klesnout tato dávka až na existenční minimum - 2020 Kč. Jak uvedla tajemnice duchcovské radnice Renata Kounovská, záleží na městu či obci, zda službu zavede. V Duchcově věří, že i přes určité počáteční náklady bude veřejná služba v důsledku prospěšná jak městu, tak i samotným pracovníkům. Ti by si měli díky pravidelné práci pro obec, která zahrnuje třeba úklid, uchovávat pracovní návyky. Než se lidé rozešli do ulic města, bylo potřeba je zaškolit o bezpečnosti práce, pojistit je a zařídit jim pracovní oděv a nářadí.

Kdo bude sloužit obci třicet hodin měsíčně, dostane příspěvek ve výši 3769 korun. V Duchcově má o tuto aktivitu zájem více než stovka lidí. Kounovská vysvětlila, že bylo potřeba vymyslet systém, aby se tito lidé zaměstnali a splnili si svou povinnost. „Bude tedy pracovat vždy jedna parta po dvaceti lidech, jeden týden a 6 hodin denně,“ vysvětlila tajemnice. Takto se budou jednotliví pracovníci střídat tak, aby si mohli splnit svou povinnost. S pracemi začnou v blízkosti školek a škol, kde budou upravovat okolí po domluvě s ředitelkami. Ty pak pracovníkům potvrdí pracovní dobu. Na základě potvrzení pak sociální odbor přizná dávku. Naopak v případě nějakého prohřešku, například nesplnění potřebných hodin, přichází pracovník o možnost získat vyšší příspěvek. Dá se předpokládat, že o službu projeví zájem i další lidé, až zjistí, že se jim dávky snižují. Pokud se vejdou do kapacity, bude moct úřad jejich zájem uspokojit.

Institut veřejné služby zavádí i město Osek. Zde by mohlo tuto službu vykonávat zhruba 23 lidí. Podmínkou je, že zájemci budou mít bydliště vždy v té obci, pro kterou budou službu vykonávat. Veřejnou službu plánují zavést i Teplice.