Dělat se budou všechny předložené návrhy, vyjma toho na zřízení veřejného grilovacího místa v sídlišti Za Chlumem. Prioritu mají projekty, které se umístily na prvních třech místech: Výsadba okrasných dřevin v sídlišti Za Chlumem a v sídlišti SUNN, oživení vybraných chodníků originálními hrami, s tím, že pro realizaci bude nutná změna navržené lokality, neboť na chodníku podél řeky Bíliny u dětského a workoutového hřiště by musela být přerušena nebo zrušena společná stezka pro chodce a cyklisty. Na třetím místě skončilo disgolfové hřiště u sídliště Za Chlumem.