V první části besedy budou děti vyprávět své životní příběhy a Veronika jim bude na oplátku vyprávět o tom, jak vypadala její životní cesta poté, co sama opustila dětský domov.

V druhé části besedy pak na děti čeká vyplňování dotazníků, psaní „přání, objednávek" na jejich budoucnost a společná diskuze.

Vyhodnocení dat z 9 domovů kraje

Počet respondentů: 96

Věk respondentů: 15+.

Čeho se respondenti bojí:

hledání bydlení a zařizování s tím spojeným 82,29 %;

hledání zaměstnání 71,88 %;

zařizování s úřady 68,75 %;

finančních potíží 75 %;

učení se samostatnému životu 65,26 %.

Očekávaná průměrná mzda je 18 019,- Kč hrubého. Přičemž 27 % respondentů se chce uplatnit v gastronomii (kuchař, číšník, servírka, cukrář) a jen 6 % předpokládá, že bude vykonávat profesi, ke které potřebuje vysokoškolský titul.

75 % respondentů nemá životopis, se kterým by mohlo obstát u pracovního pohovoru.