Jako vlastník nebytových prostor pronajímá obec Doubice na Děčínsku 115 metrů čtverečních místní prodejně. Podpora obchodu ze strany radnice spočívá podle jejího starosty Jana Drozda v symbolickém nájmu.

„Provozovatel prodejny platí měsíční nájem 1 korunu a obec dělá osvětu mezi obyvateli a chalupáři, aby prodejna byla využívána a zůstala živá. Pokud jí totiž chceme udržet, musíme si svého obchodníka hýčkat a podporovat ho, tedy u něj hlavně nakupovat,“ řekl doubický starosta.

V případě zániku obchůdku by úřad zřejmě objednal pojízdnou prodejnu nebo zprostředkoval nákup či jeho dovoz svým občanům. „Dotace ministerstva pro místní rozvoj nabízí podporu prodejen, které obce provozují samy, což není náš případ. Náš malý rozpočet nám provozovat obchod neumožňuje,“ vysvětlil Jan Drozd.

STOVKY OBCHODŮ ROČNĚ

V roce 2017 zaniklo v České republice na tisíc venkovských prodejen a loni minimálně 500. Ministerstvo pro místní rozvoj vyčleňuje ve svém rozpočtu na nové obchody na vesnici 20 milionů korun. Ale ani to neřeší podle starostů a Asociace českého tradičního obchodu problém, kdy je řada stávajících krámků ve ztrátě. Bojují totiž kromě jiného s akčními nabídkami velkých řetězců.

Starosta Úštěka na Litoměřicku Jan Mazíni doplnil, že případnou dotaci pro prodejny by radnice řešila s nově zřízenými osadními výbory. „Místní soukromá prodejna u nás funguje zatím jen ve Vědlicích. Vznik dalších bychom rádi podpořili, pokud by je soukromníci měli zájem zřídit. V současném podnikatelském prostředí však není jednoduché případné zájemce motivovat, obzvláště v odlehlých osadách,“ uvedl Jan Mazíni.

Ústecký kraj, na rozdíl třeba od Jihomoravského, žádný podobný dotační titul na podporu malých vesnických obchodů nemá. „Zatím ani nevznikla po dotacích na tyto prodejny poptávka. Jednotlivé žádosti na podporu projektů, které nemají vlastní titul, mohou ale obce zasílat do Fondu Ústeckého kraje,“ informovala mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Podle místostarosty Újezdečku na Teplicku Josefa Žampacha by obec případnou dotaci zřejmě nevyužila. „Zatím zde fungují dvě prodejny, což plně postačuje. Jejich případný zánik bychom museli řešit s majiteli a provozovateli stejně jako se zastupitelstvem obce,“ podotkl Žampach.

Naopak rozpaky místních z prodejny v Tisé na Ústecku potvrdil tamní starosta Tomáš Kratochvíl. „V současné době řešíme nespokojenost občanů s tímto obchodem. Jak však celou záležitost uchopíme, nyní neumím říct. Je to věc jednání,“ zmínil.