Nyní jim úřad postupně hledá nové majitele. „Kočky byly ve správním řízení odebrány chovatelce z důvodu jejich týrání s tím, že byly současně umístěny do náhradní péče útulku Anidef v Žimu,“ řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. V útulku nakonec ale skončilo jen 12 koček. Ostatní byly rozmístěny u dočasných pečovatelů na různých místech, z toho pět koček bylo v péči předadopční. „Všechna zvířata byla při odebrání bohužel nemocná a většina kočiček byla nesocializovatelná. Nyní jsou kočičky postupně léčeny a zvykají si na lidskou přítomnost.“

Kočičky se daří útulku postupně socializovat, některé více či méně úspěšně, a současně jsou postupně předávány do domovů nových osvojitelů. „Momentálně jsou prostřednictvím webu www.nabidkamajetku.cz k adopci nabízeny poslední čtyři kočičky,“ dodal Ležatka