Připravuje se i další expozice, náhled do staré cely, včetně vybavení.

Teplická vazební věznice získala do svého majetku bezplatně stoleté celní dveře, které byly v budově okresního soudu a věznice v Lounech. Stejně tak odtamtud jsou zmíněné dělíci dveře. Oba exponáty si přivezlo do Teplic vedení místní věznice, když se dozvědělo, že lounský objekt je přestavován na knihovnu. „Vše bylo domluveno s lounským úřadem. Oboje dveře jsme získali prakticky zadarmo,“ konstatoval ředitel vazební věznice Teplice Václav Sisel. Potřebovaly pouze základní očistu. Na instalaci v teplické věznici bylo využito odsouzených v rámci zařazení do pracovní činnosti.

Podobné dveře byly pravděpodobně původně i v teplickém objektu. Šlo o typizované plány. Při rekonstrukcích ale vše zmizelo. Nikdo tehdy neřešil možné dopady a připomínky historie. Řešila se především stavba.

V rámci druhé expozice bude připomenuto období první republiky. Na chodbě v přízemí věznice bude ukázka dobové cely, se vším, co k tomu patří. Věci budou z věznice v Mladé Boleslavi.

autor: Petr Málek